HNU-Nordion Ltd. Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI


 

Tel. +358 9 565 7240
Fax +358 9 565 72430
email: info@hnunordion.fi


 

 

       

 

 

CO2 -analysaattorit   

 

   

Työpaikoilla, kouluissa ja monissa muissa sisätiloissa ihmisiä vaivaavat monet huonosta ilmanvaihdosta aiheutuvat ongelmat. Sisäilmanlaadulla on suora vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja työtehoon. Erilaiset terveyshaitat ilmenevät allergisina oireina esim. päänsärkynä, yleisväsymyksenä, silmien ja hengitysteiden ärsytyksenä tai iho-oireina.

 

Hiilidioksidin mittaus ja mikrobisten hiukkasten kokojakauman määrittäminen on tärkeä osa sisäilmanlaadun mittauksia.

 

Edustamiamme Geotechnical Instruments hiilidioksidianalysaattoreita käytetään myös sairaaloissa, tutkimuslaboratorioissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa.

 

 

 

 

 

Tutustu mikä analysaattori sopii parhaiten käyttökohteeseenne

 

   Mittausalue  Esite suomeksi

Linkki valmistajan    sivuille

   0-20%    G100      G100
   0-100%    G110      G110
   0-10.000 ppm    G150      G150