HNU-Nordion Ltd. Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI


 

Tel. +358 9 565 7240
Fax +358 9 565 72430
email: info@hnunordion.fi


 

   

 

 

Kannettavat kaasuhälyttimet on tarkoitettu henkilökohtaisiksi suojavarusteiksi käytettäväksi ympäristössä, jossa voi esiintyä myrkyllisiä tai herkästi syttyviä kaasuja tai hapen puutetta.

 

HNU-Nordion on edustanut BW Tehnologies kaasuhälyttimiä Suomessa jo vuodesta 2001 alkaen.

Kauttamme on saatavissa BW:n koko kattava henkilökohtaisten kaasuhälyttimien valikoima, niiden huolto, varaosat sekä kalibrointi. Kanadalaisen BW Technologiesin historia alkaa vuodesta 1987, jolloin yhtiö alkoi suunnitella ja valmistaa innovatiivisia kaasuilmaisimia.

 

Kaasu on huomaamaton vaara, sillä usein se on ihmisen aisteille täysin huomaamaton: kun työtoveri tuupertuu esim. kaivantoon tai suljettuun tilaan, on normaali ensireaktio rynnätä apuun mahdollisimman nopeasti. Tällöin onnettomuuden uhreja voikin syntyä kaksi yhden sijasta!

Välittömän onnettomuusvaaran sijasta jotkin kaasut taas aikaansaavat sairastumisen pitkäaikaisen, mutta huomaamattomasti tapahtuneen jokapäiväisen altistumisen takia.

 

Useilla teollisuudenaloilla työskennellään olosuhteissa, joissa esiintyy myrkyllisiä ja räjähdysvaarallisia kaasuja tai hapenpuutetta. Esimerkkeinä öljy- ja kaasuteollisuus, useat valmistavan teollisuuden laitokset (mm. paperi- ja sellutehtaat, metallinjalostamot) pelastuslaitokset ja kaivokset. Myös kun ollaan tekemisissä hajoamisprosessin kanssa (jätteenkäsittely, viemäröinti, jätevedenpuhdistus ym.) on syytä  olla tarkkana ettei saata itseään alttiiksi vaarallisille kaasuille.

Jos työpaikalla tapahtuu kaasun aiheuttama onnettomuus, on työnantajan myös hyvä pystyä osoittamaan, ettei työturvallisuutta ole laiminlyöty.

 

 

 

 

Käyttämällä BW-Technologiesin henkilökohtaisia kaasuhälyttimiä minimoit terveyteesi ja turvallisuuteesi kohdistuvat riskit työskennellessäsi kaasuvaarallisessa ympäristössä. Hälyttimet varoittavat välittömästi liian suureksi kohonneesta mitattavan kaasun pitoisuudesta tai kertyvästä liiallisesta altistumisesta esim. kahdeksan tuntisen työvuoron aikana. 

 

Tutustu hälyttimiin

 

Hälyttimien kalibrointipalvelu

 

Katso videoita youtubessa